Sanering med ordning och reda
För Mikael Johansson var det självklart att ställa upp när hans bror Conny behövde hjälp i saneringsfirman. Han fick större och större ansvar, tills Conny en dag beslutade att erbjuda Mikael delägarskap. Året var 2005. Två år senare överlät Conny firman helt och hållet på Mikael.
- Jag hade från början inga planer på att fortsätta där Conny började för 15 år sedan, berättar Mikael. Jag var anställd som reparatör och hoppade bara in då och då på olika saneringsjobb när brorsan behövde extra hjälp. Men hur det var så blev det mer och mer och idag står jag här som ägare av företaget sedan ett år tillbaka.

Företaget Ceji Sanering i Uddevalla är verksamt inom saneringsbranschen och åtar sig all slags sanering, som till exempel rivning av fastigheter, brand- och vattenskadesanering, brandtätningar, industrirengöring, klottersanering, miljö- och riskinventering, olje- och kemikalieskador samt asbestsanering.
Många av kontrakten kommer från kommunen och byggföretag i regionen. Trogna kunder har Ceji Sanering gott om.
- Vi är tio man i företaget. Alla är vana vid att hugga i där det behövs utan att känna något obehag av att jobbet är skitigt eller ibland kan vara riskfyllt, säger Mikael.

Ceji Sanering är noga med ordning och reda. Miljöarbetet är mycket viktigt och därför gör man en rejäl miljöinventering före en planerad rivning eller dokumenterar alla tätningar man utför, beskriver vad som gjorts och var det gjorts.
- Den här noggrannheten uppskattas av kunderna. Det visar sig inte minst genom att många av dem återkommer regelbundet med förfrågningar eller uppdrag rakt upp och ner, berättar Mikael vidare. Vi jobbar huvudsakligen med offerter men har också förtroende från gamla kunder att jobba löpande.

Uddevalla är en industrität stad med gammal god skeppsbyggartradition. Här finns det gott om jobb för Mikael och hans mannar på Ceji Sanering.
- Självklart jobbar vi också utanför vår egen hemkommun, fortsätter Mikael Johansson. Man får inte bli hemmablind och tro att man är det enda intressanta företaget i saneringsbranschen. Våra kunder finns i princip från Strömstad till Göteborg och mot Skövde. Det är stor konkurrens om jobben, men vi vet att vår noggrannhet och miljömedvetenhet lönar sig i längden.
Med det goda ryktet hoppas Mikael Johansson vid Ceji Sanering i Uddevalla få behålla kundernas förtroende i många år till.

Ceji Sanering

Bransch:
Brandservice

Telefon: 070 5460741
Fax: 0522 665838


Email:
info@ceji.se

Adress:
Ceji Sanering
Skalbanksvägen 6 c
45155 Uddevalla

| 13 SENASTE FÖRETAGEN